خوش آمدید — امروز پنجشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۶

سازمان های مستقر در فرودگاه

بازدید: 1498

1-سپاه حفاظت هواپیمائی

2- پلیس فرودگاه

3-سوخت گیری هواپیمائی

4 -هواشناسی