نمایش محتوا نمایش محتوا

                                                                                                                                                                             

اطلاعات ارتباطی فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری

سامانه گویا اطلاعات پرواز :        199      01133718199

 سامانه گویا اداره کل فرودگاههای استان مازندران :        01133710000

 اداره روابط عمومی:           01133718004

 فکس:        01133722404

     آدرس ایمیل:       sarimail@airport.ir

         کد پستی:                64811-48451