نمایش محتوا نمایش محتوا

                                                                                                                                                                             

اطلاعات ارتباطی فرودگاه بین المللی شهدای ساری

سامانه گویا اطلاعات پرواز :                                                199      

راهنمای استفاده از سامانه 199 فرودگاه بین المللی شهدای ساری

راهنمای استفاده از سامانه اعلان پرواز فرودگاه بین المللی شهدای ساری

سامانه گویا اداره کل فرودگاههای استان مازندران :                     01133710000

 اداره روابط عمومی:                                                                         01133718004

فکس:                                                                                                01133722404

آدرس ایمیل:                                                                              sarimail@airport.ir

 کد پستی:                                                                                           64811-48451

 

نظرسنجی