نمایش محتوا نمایش محتوا

 

کانال اطلاع رسانی اخبار فرودگاه بین المللی ساری توسط آقای رضا احمدی عباس آبادی اداره می شود.برای پیوستن به کانال ما بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

     پیام رسان سروشsariairportnews @