نمایش محتوا نمایش محتوا

شرح خدمت

این خدمت وظیفه اطلاع رسانی مشخصات پرواز های مسافری(ورودی-خروجی) و اعلام وضعیت پروازها را بر اساس اساسنامه شرکت فرودگاهها –قوانین بین المللی ایکائو و قانون توسعه پنجم برعهده دارد.

    نمودار ارتباطی فرآیند خدمت به شرح زیر است:

*آدرس محل خدمت:جاده ساری-نکا،فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری.تلفن: 01133710000

*برای انجام این مدارک مورد نیاز نمیباشد.

*روش ارائه این خدمت به صورت غیر حضوری  و الکترونیکی می باشد.