نمایش محتوا نمایش محتوا

این خدمت وظیفه ارائه زیر ساخت های فیزیکی (کانترهای پذیرش مسافر-نوار نقاله ها ...) و زیر ساخت های فناوری اطلاعات در سامانه های پذیرش مسافر و برقراری نظام هماهنگ هندلینگ و خدمات ترافیک هوائی را بر اساس اساسنامه شرکت فرودگاهها و قوانین بین المللی ایکائو بر عهده دارد.

نمودار ارتباطی فرآیند خدمت به شرح زیر است:

*آدرس محل خدمت:جاده ساری-نکا،فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری.تلفن: 01133710000

*برای انجام این مدارک مورد نیاز نمیباشد.

*روش ارائه این خدمت به صورت غیر حضوری و الکترونیکی می باشد.