نمایش محتوا نمایش محتوا

این خدمت وظیفه ارائه زیر ساخت های فیزیکی (کانترهای پذیرش مسافر-نوار نقاله ها ...) و زیر ساخت های فناوری اطلاعات در سامانه های پذیرش مسافر و برقراری نظام هماهنگ هندلینگ و خدمات ترافیک هوائی را بر اساس اساسنامه شرکت فرودگاهها و قوانین بین المللی ایکائو بر عهده دارد.

نمودار ارتباطی فرآیند خدمت به شرح زیر است:

*آدرس محل خدمت:فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری

*مدارک مورد نیاز:انعقاد تفاهم نامه یا قرارداد برای ارائه خدمات

*روش ارائه این خدمت به صورت غیر الکترونیکی می باشد.