نمایش محتوا نمایش محتوا

اطلاعات گمرک (فرودگاه ساري)

- با توجه به زمانبر بودن انجام تشریفات گمرکی، لازم است مسافران پروازهای برون مرزی ،مدت زمان لازم برای انجام این تشریفات را در نظر گرفته تا بتوانند به موقع در سالن ترانزیت فرودگاه حاضر شده و باعث جاماندن ایشان از پروازشان نگردد.

- مسافران لازم است هرگونه کالای همراه خود را به گمرک اظهار نموده و از اختفاء یا جاسازی نمودن آن یا عبور کالا از مسیرهای غیرگمرکی خودداری نمائید. در غیر اینصورت قاچاق تلقی و پیگرد قانونی دارد.

-برای دریافت اطلاعات کامل ،به   اینجا(سایت گمرک جمهوری اسلامی ایران)  مراجعه نمایید.