نمایش محتوا نمایش محتوا

                              ارتباط با مديران کل  فرودگاههای استان مازندران

                هر سه شنبه 10 صبح الی 12

 

شماره تماس دفتر مدير كل فرودگاه هاي استان : 01133718000

دورنگار : 01133722404

پست الکترونیکی : vatankhah.airport.ir

 

  نظرسنجی

 

ارتباط با مدیر کل ارتباط با مدیر کل

مرد   زن
وارد نمودن کد پیش شماره تلفن الزامي مي باشد. به عنوان مثال:02112345678
captcha بازخوانی تصویر