نمایش محتوا نمایش محتوا

شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ضمن خیر مقدم به مسافرین محترم آمادگی خود را جهت پاسخگویی به زائرین اعلام میدارد.

 

 شرکت هواپیمایی مستقر در فرودگاه جهت پرواز حج(سعودی) آقای یعقوبی  :             09123093806