سامانه پیشنهادات، انتقادات و شکایات سامانه پیشنهادات، انتقادات و شکایات

راهكارهاي ثبت شكايات با موضوعات فرودگاهي :

  1. ثبت درسامانه شهراه (مديريت ارتباط شهروندي وزارت راه و شهرسازي) 
  2. ثبت در(سامانه شكايات سازمان هواپيمايي كشوري (چنانچه شكايت از شركتهاي هواپيمايي و يا آژانس هاي مسافرتي مي باشد.
  3. ارسال پيامك به سامانه پيامكي شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران به شماره 10007069
  4. ثبت شكايت به طور مستقيم از طريق فرودگاه بين المللي دشت ناز ساری:

 

  1. تحويل نمودن شكايت مكتوب به كانتر ميز خدمت واقع در سالنهاي پروازي
  2. ثبت درخواست در فرم زير و دريافت كد رهگيري :