سوالات متداول سوالات متداول

 

کلیه اطلاعات و اسناد مناقصه ها ،مزایده‌ها و فراخوان های برگزار شده از سوی شرکت فرودگاه‌های کشور و  فرودگاه‌های تحت نظارت آن  در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات قابل مشاهده و دریافت می باشد.

همچنین این اطلاعات از طریق صفحه مناقصات، مزایدات و فراخوان ها در وبسایت اداره کل فرودگاههای مازندران نیز قابل رویت و دریافت می باشد.

 
 

از طریق سایت اینترنتی فرودگاه ساری به آدرس  http://sari.airport.ir

 شماره تلفن  199  اطلاعات پرواز

شماره تلفن 01133710000

 

بلافاصله پس از نشست پرواز و انتقال بار به دفتر خدمات بار از این طریق  قابل تحویل است البته باری که با مسافر ارسال می شود بعد از فرود پرواز در مقصد از طریق تسمه های انتقال بار وهماهنگی مسافر تحویل داده می شود .

 
 

مسافران محترم می توانند از طریق دفتر فروش شرکت های هواپیمائی مستقر در سالن ترمینال داخلی بلیط تهیه نمایند.

 
از یک ساعت و نیم قبل از پرواز می بایست به دفترشرکت مربوطه واقع در سالن  ترمینال مراجعه ودر لیست انتظارموجود  ثبت نام نمایند
 

 

به دفتر ترافیک واقع در داخل سالن مراجعه کرده تا مهر باطلی بر بلیط زده شود سپس به محل صدوراولیه بلیط از دفاتر شرکت مراجعه نموده تا هزینه بلیط را دریافت نمایید.

 

بانک بانک ملی

در ضمن دستگاه خودپرداز (ATM) ملي در ترمینال فعال می باشد .