اطلاعات برنامه پروازی اطلاعات برنامه پروازی

Search takes 0.017 seconds.
# فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپيمايي هواپيما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسيدن به مقصد قيمت بليت
#
فرودگاه مبداء
فرودگاه مقصد
شرکت هواپيمايي
هواپيما
روز پرواز
شماره پرواز
ساعت پرواز از مبدا
ساعت رسيدن به مقصد
قيمت بليت
1
کيش زنجان ‌کيش اير F100 پنجشنبه 7142 07:30 09:30 2,000,000
2
کيش زنجان ‌کيش اير F100 دوشنبه 7142 07:30 09:30 2,000,000
3
زنجان کيش ‌کيش اير F100 پنجشنبه 7143 10:30 12:30 2,000,000
4
زنجان کيش ‌کيش اير F100 دوشنبه 7143 10:30 12:30 2,000,000
5
بندرلنگه مهرآباد ‌ايران اير F100 جمعه 235 11:40 14:00 1,670,000
6
بندرلنگه شيراز ‌ايران اير F100 جمعه 235 11:40 12:10 928,000
7
بندرلنگه مهرآباد ‌ايران اير F100 چهارشنبه 235 10:10 12:45 1,670,000
8
بندرلنگه شيراز ‌ايران اير F100 چهارشنبه 235 10:10 10:50 928,000
9
بندرلنگه مهرآباد ‌ايران اير F100 دوشنبه 235 09:50 12:40 1,670,000
10
بندرلنگه شيراز ‌ايران اير F100 دوشنبه 235 09:50 10:30 928,000
11
همدان مشهد ‌آتا اير فوکر100 شنبه 5652 11:30 13:00 0
12
اردبيل مشهد ‌ايران اير MD80 سه شنبه 266 11:00 13:00 0
13
مشهد اردبيل ‌ايران اير MD80 سه شنبه 267 13:50 15:55 0
14
مهرآباد اردبيل ‌آسمان B72S يکشنبه 3710 09:40 10:40 0
15
مهرآباد اردبيل ‌ايران اير MD80 يکشنبه 495 08:55 10:00 0
16
اردبيل مشهد ‌ايران اير A320 شنبه 266 19:00 21:00 0
17
مشهد اردبيل ‌ايران اير A320 شنبه 267 16:15 18:15 0
18
اردبيل مهرآباد ‌آسمان B737 جمعه 3971 15:00 16:00 0
19
اردبيل مهرآباد ‌ايران اير A321 جمعه 494 12:55 14:05 0
20
مهرآباد اردبيل ‌آسمان B737 جمعه 3970 13:00 14:00 0