اخبار اخبار

۲۸ شهريور ۱۴۰۰
پروازهاي عتبات از مبداء فرودگاه بين المللي شهداي ساري انجام خواهد شد.
۲۴ شهريور ۱۴۰۰
نخستين هواپيماي مسير پروازي مستقيم کيش – رامسر به زمين نشست .
۲۳ شهريور ۱۴۰۰
با اهداي لوح تقدير از مديرکل فرودگاههاي مازندران قدرداني شد.
۲۳ شهريور ۱۴۰۰
نصب و راه اندازي سامانه کمک ناوبري ILS فرودگاه شهداي ساري انجام شد.
۱۶ شهريور ۱۴۰۰
عمليات نصب سامانه هواشناسي "آر وي آر " در فرودگاه بين النللي شهداي ساري به مراحل پاياني خود رسيد.
۱۵ شهريور ۱۴۰۰
پروازهاي فرودگاههاي مازندران طي پنج ماه گذشته امسال از رشد 60 درصدي برخوردار بوده است.
۱۳ شهريور ۱۴۰۰
معاون عمليات فرودگاهي شرکت فرودگاه‌ها در آيين کلنگ‌زني پروژه‌هاي توسعه فرودگاه شهداي رامسر، پشتيباني مسئولان اين شهر و متمايز بودن رامسر را دليل توسعه کمي و کيفي فرودگاه اين شهر دانست.