اخبار اخبار

۶ مرداد ۱۴۰۱
عمليات پروازي بازگشت حجاج بيت الله الحرام استان مازندران پيان يافت .
۴ مرداد ۱۴۰۱
اولين گروه از کاروان حجاج مازندراني وارد فرودگاه بين المللي شهداي ساري شدند.
۲ مرداد ۱۴۰۱
برقراري پرواز در مسير مسقط شيراز، نوشهر و بالعکس در آينده نزديک انجام خواهد شد.
۱ مرداد ۱۴۰۱
بازگشت نخستين گروه از حجاج مازندراني از 4 مردادماه انجام خواهدشد.
۲۱ تير ۱۴۰۱
پروازهاي فرودگاه بين المللي شهداي ساري در مسير اهواز - ساري - اهواز با 3 روز در هفته ،توسط شرکت هواپيمايي کارون افزايش يافت.
۸ تير ۱۴۰۱
ششمين و آخرين پرواز زائرين مازندراني از فرودگاه بين المللي شهداي ساري انجام شد.
۶ تير ۱۴۰۱
اعزام اولين گروه از زائرين مازندراني به سرزمين وحي از فرودگاه شهداي ساري