خبر خبر

سامانه کمک ناوبري به فرودگاه ساري رسيد .
سيستم کمک ناوبري فرود دقيق ( ILS) فرودگاه ساري به دستور دکتر مه آبادي مدير عامل فرودگاههاي کشور تحويل فرودگاه ساري شد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای مازندران : با پیگیری مستمر مقامات استانی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و با عنایت به ضرورت نصب سامانه مذکور و استفاده در شرایط نا مساعد جوی ، تخصیص یکدستگاه سیستم کمک ناوبری به فرودگاه ساری ، سرانجام پس از انجام مقدمات لازم و شروع فرآیند تملک اراضی مورد نیاز ، روز گذشته سامانه مذکور( هشتم آبان ماه  ) در فرودگاه ساری تحویل و تخلیه گردید . مدیرکل فرودگاههای استان در این رابطه افزود : از سه دستگاه سیستم کمک ناوبری خریداری شده توسط شرکت فرودگاههای کشور در سال گذشته یکدستگاه به فرودگاه ساری اختصاص یافت تا انشاا... پس از تامین اراضی مورد نیاز به منظور آماده سازی سایت عملیات سیویل ورک در آینده نه چندان دورعملیات نصب و راه اندازی آن آغاز گردد . مهندس وطن خواه اعتبارهزینه شده در خصوص خرید سامانه مذکور و عملیات ساختمانی و سایت سازی آن را  حدود 10 میلیارد تومان اعلام نمود .
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد