خبر خبر

جابجایی 360312مسافر درقالب 3894پروازدرطول هفت ماهه اول سال96 ازفرودگاههای استان مازندران
روند اعزام وپذیرش مسافر ،جابجایی مسافر وتعداد پروازهای فرودگاههای مازندران درهفت ماه اول سال 96 ازرشد چشم گیری برخوردار بوده است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای مازندران: روند اعزام وپذیرش مسافر ،جابجایی مسافر وتعداد پروازهای فرودگاههای مازندران درهفت ماه اول سال 96 ازرشد چشم گیری برخوردار بوده است.

مهندس سعداله وطن خواه مدیر کل فرودگاههای استان بااشاره به اینکه مازندران یکی از قطب های مهم گردشگری کشور بوده وسالانه جمعیت زیادی ازمردم عزیزمان به این استان سفر می نمایندافزود: تعداد250841مسافر ازطریق فرودگاه ساری ، 52062مسافر ازطریق فرودگاه نوشهرو 57409مسافرازطریق فرودگاه رامسر جابجا شده اند افزود: درمجموع 360312 مسافر درقالب و3894 پرواز ورودی وخروجی تاپایان مهرماه 96 ازفرودگاههای استان اعزام وپذیرش شده اند.

مهندس وطن خواه بااشاره به اینکه تلاش خواهیم کرد بارفع موانع فیزیکی اطراف فرودگاه ،افزایش طول باند وتوسعه فرودگاه ساری ودیگر زمینه افزایش خدمات هوایی رادرفرودگاههای استان فراهم سازیم افزود: اصلی ترین برنامه دربحث فرودگاههای استان کمبود اراضی جهت اجرای طرح توسعه فرودگاهها می باشد که امیدواریم باهمکاری مقامات محترم استانی بتوانیم باتملک اراضی پیرامونی ورفع موانع پروازی و نصب سامانه کمک ناوبری جدید، زمینه توسعه فعالیت های فرودگاهی وخدمات پروازی به مردم عزیز استان مان را فراهم نماییم.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد