خبر خبر

آئين برقراري مسير پروازي روزانه ساري- تهران و بلعکس از فرودگاه ساري
مسير پروازي روزانه ساري - تهران - ساري توسط شرکت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران ( هما ) انجام مي شود .

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای مازندران : باحضور مدیر عامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی و رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ونمایندگان ساری و بابل درفرودگاه مقدمات برقراری پروازها درمسیر تهران – ساری وبالعکس فراهم شد. به گفته وطن خواه مدیر کل فرودگاههای مازندران نظر به پیگیریهای مستمر مردمی ومسئولین استان و ضرورت برقراری خط پروازی دائمی و ثابت درمسیر مرکز استان و پایتخت کشور و بامکاتبات وپیگیریهای مستمر استاندار محترم ونمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی چهارشنبه رئیس واعضای کمیسیون عمرانی ونمایندگان استان درمجلس شورای اسلامی و مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و دوتن از معاونین وزارت راه و شهرسازی بایک فروند هواپیمایی ATR   به فرودگاه بین المللی ساری سفر کردند و طی جلسه ای دردفتر اداره کل فرودگاههای استان با حضور استاندار محترم ومعاونت هماهنگی و عمرانی مسایل پروازی فرودگاههای استان بررسی شد . وطن خواه بااشاره به پتانسیل های موجود درفرودگاه ساری واقدامات صورت گرفته طی دوسال گذشته درزمینه تامین زیرساخت و رفع موانع پروازی وارتقای سطح ایمنی فرودگاه ساری را مستعد افزایش وتوسعه پرواز ومسیرهای پروازی جدید دانست و ازمدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران  درخواست نمود. با توجه به فرصت وظرفیت حاصله درناوگان ، آن شرکت نسبت به برقراری پروازهای روزانه درمسیر تهران – ساری وبالعکس همچنین دایرکردن مسیرهای جدید درمسیر تبریز و دیگر شهرها مورد تقاضای سفر مردم مساعدت نمایند. دراین جلسه نمایندگان استان واستاندار محترم نقطه نظرات لازم را بیان و سپس رئیس کمیسیون عمران مجلس برافزایش سطح خدمات هوایی بویژه باوجود سه فرودگاه فعال در استان و رفع موانع پروازی ازجمله دکلهای انتقال انرژی که مانع پروازی فرودگاه ساری تلقی و دستور تاکید کردند. لازم بذکر است استاندار مازندران ضمن تکرار حوزه های مختلف وزارت راه و شهرسازی ازاقدامات ومساعدتهای مدیر عامل شرکت فرودگاهها به جهت تامین اعتبار و کمک به توسعه فرودگاه ورفع موانع پروازی وتملک اراضی قدردانی بعمل آورند.

مدیر عامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) اظهارداشت: ظرف مدت یک هفته پس از بررسی های کارشناسی نسبت به ارائه برنامه پروازی اقدام خواهند نمود و ازمدیرهواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ( هما ) شعبه مازندران برنامه ریزی وپیکیری لازم را دراسرع وقت خواستار شد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد