خبر خبر

ابلاغ سرپرست مراقبت پرواز فرودگاههاي مازندران
سرپرست اداره مراقبت پرواز فرودگاههاي استان مازندران معرفي شد .

با پیشنهاد مدیرکل فرود گاههای استان مازندران و با ابلاغ ستادی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران ، آقای مهندس علیرضا قاسمی کمیشانی بعنوان سرپرست اداره مراقبت پرواز فرودگاههای استان مازندران منصوب گردید . قاسمی پیش از این کارشناس مسئول آموزش مراقبت پرواز و مدیر ایمنی اداره کل را عهده دار بود .

همچنین پیش از این ، مهندس علی احمدی پور مسئولیت اداره مراقبت پرواز فرودگاههای استان مازندران را بر عهده داشت .

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد