خبر خبر

برگزاري جلسه شوراي امربه معروف در فرودگاه ساري
جلسه شوراي امر به معروف و نهي از منکر فرودگاههاي مازندران برگزار گرديد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای مازندران : نشست معاون بازرسی و ارزیابی ستاد امر به معروف و نهی از منکرمازندران با حضور مهندس وطن خواه مدیرکل فرودگاههای استان و اعضای شورای امر به معروف و نهی از منکر فرودگاههای مازندران در دفتر مدیرکل برگزار گردید . 
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد