خبر خبر

بازديد مهندس قدمگاهي از فرودگاه ساري
مهندس قدمگاهي از سايت LLZ و GP فرودگاه ساري بازديد نمود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای مازندران : مهندس قدمگاهی معاونت اداره کل ارتباطات و ناوبری شرکت فرودگاههای کشور و هیات همراه و مهندس وطن خواه مدیرکل فرودگاههای مازندران از روند پیشرفت سایت LLZ و GP  فرودگاه ساری بازدید نمودند . در این بازدید 3 ساعته معاون اداره کل ارتباطات و ناوبری شرکت فرودگاههای کشور از پیشرفت چشم گیر این پروژه قدردانی کرد و جهت انجام ادامه کار و به سرانجام رسیدن دستگاه کمک ناوبری فرودگاه ساری قول مساعد داد. در پایان این بازدید مهندس قدمگاهی با در جمع پرسنل اداره  مهندسی الکترونیک فرودگاه ساری حضور پیدا کرده و از زحمات این عزیزان با اهداء لوح قدردانی نمود . 
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد