خبر خبر

مدير کل فرودگاههاي مازندران از کاهش 20درصدي مسافران خبر داد
کاهش قيمت بليت هواپيما منوط به تثبيت وضعيت اقتصادي است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای مازندران : مهندس وطن خواه کاهش قیمت بلیت هواپیما رامنوط به تثبیت وضعیت اقتصادی دانست وگفت: افزایش تعرفه فروش بلیط هواپیما به جهت بالارفتن هزینه عملیاتی شرکت های هواپیمایی کاهش قدرت خرید مردم وسفرهای هوایی و به تبع آن کاهش حدود 20درصدی پرواز ها در سطح کشور رادرپی داشته است.

مهندس وطن خواه درخصوص طرح توسعه فرودگاه دشت ناز ساری اظهار کرد: درفرودگاه ساری طرح تامین وارتقا ایمنی سلامت و پرواز توجه به رفاه مسافران وتوسعه ترمینال های ایمنی پروازها بانصب سامانه های کمک ناوبری وتجهیزات کمک پرواز مورد توجه وپیگیری قرار گرفت . وی وجود دکل های فشار قوی برق که درآستانه باند پروازی قرارداشتند رانوعی تهدید درایمنی دانست وادامه داد: باهمکاری شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران  وبرق منطقه ای استان سه دکل پرارتفاع انتقال انرژی برچیده شد و دکل های کوتاه تر جایگزین شد.

مدیر کل فرودگاههای استان با بیان اینکه طرح ارتقای ایمنی وسلامت پروازها علاوه بر ساری دررامسر هم انجام شد، تصریح کرد: درفرودگاه رامسر هم به جهت تامین سلامت پروازها حدود 300مترشبکه هوایی فشار متوسط وضعیف برچیده وشبکه زمینی اجرا شده وحدود35تیربرق حذف شد.

این مسئول به ادامه فعالیت ها وطرح های توسعه ای فرودگاه ساری اشاره کرد وافزود: درفاز دوم طرح توسعه فرودگاهی درراستای تامین رفاه مشایعین و مستقبلین در پروازهای زیارتی ترمینال مستقبلین و مشایعین به مساحت 5هزار و400مترمربع احداث و به بهره برداری رسید.

وطن خواه بر ضرورت نصب سامانه کمک ناوبری دراجرای فاز سوم طرح توسعه فروگاه ساری تاکید کرد و گفت: باتوجه به محدودیت زمین دراستان لازم بود فضایی برا ی نصب سامانه کمک ناوبری فراهم شود که در این راستا حدود 16 هکتار زمین خریداری شد. وی ادامه داد: دستگاه( ای ال اس) سیستم فرود دقیق هواپیما کمک میکند تاخلبان درشرایط دیدکم و شرایط نامناسب جوی به درستی فرود آید.

وطن خواه بااشاره به اینکه دراجرای طرح توسعه فرودگاه ساری حدود16هکتار ازاراضی فرودگاه خریداری شد اظهار کرد: عملیات اجرایی سایت دردوفار درحال انجام آماده سازی است. وی ادامه داد باتوجه به پیگیری کارهای ساختمانی بهار 98 دستگاه( ای ال اس) درفرودگاه ساری به مرحله بهره برداری می رسد.

مدیر کل فرودگاههای مازندران از بازنگری طرح جامع فرودگاه ساری خبرداد و گفت: هم اکنون طرح جامع فرودگاه ساری درحال تصویب هیات مدیره است و طرح جامع، نقشه راه آینده درجهت اجرای درست پروژه ها و زیرساخت های اساسی فرودگاه خواهد بود.

این مسئول فرایند توسعه فرودگاه ساری رادرسال های بعد مستمر دانست و افزود: درراستای طرح جامع درفاز دوم خرید وتملک حدود10 هکتار زمین بااعتباری بالغ بر 30میلیارد تومان دردستور کارقرار دارد  وفرآیند خریداری درحال انجام است.

وی با اشاره به ضرورت توسعه فرودگاه وتوجه به تامین امنیت فیزیکی حصارکشی پیرامون فرودگاه ساری راازدیگر اقدامات دانست ویادآورشد برای کاهش تهدیدات پروازی لازم است محدوده فرودگاه به طور استاندارد محصور شود که در این خصوص با اعتباری بالغ بر حدود 120 میلیارد ریال در آینده نزدیک پروژه حصار کشی آغاز خواهد شد.

وطن خواه افزود: درادامه اجرای طرح های توسعه ای فرودگاه ساری ساماندهی فاضلاب و طرح زهکشی واحداث موتورخانه مرکزی ازپروژه های مهمی است که مورد توجه قرار گرفته است . وی پروژه احداث پارکینگ برای هواپیماها را ازدیگر طرح های توسعه ای فرودگاه ساری دانست و گفت: درحال حاضر فرودگاه ظرفیت پارک سه هواپیما را دارد اما در اجرای توسعه ظرفیت پارک به 6 موقعیت میرسد که این طرح اعتباری معادل 7میلیارد تومان را به خود اختصاص داده که از منابع داخلی شرکت فرودگاهها وناوبری هوایی ایران تامین شده است.

مدیر کل فرودگاههای مازندران ،  اعتبار کلی اتمام پروژه های طرح توسعه فرودگاه ساری را 70 میلیارد تومان عنوان کرد.

این مسئول به نامناسب بودن جاده ارتباطی ازشهر به فرودگاه ساری اشاره کرد و گفت : جاده فرعی که ازروستا های اطراف به فرودگاه منتهی میشود مناسب نیست وباتوجه به انسداد بلوارجوادالائمه درراستای نصب سامانه کمک ناوبری ، جاده جایگزینی توسط اداره کل راه و شهرسازی درحال اجرا میباشد که همت مسئولین استانی جهت اجرای هرچه سریعتر آن را می طلبد.

وطن خواه استقرار ایرلاین بومی درفرودگاه ساری رابرای جابجایی مسافران درمسیرهای مختلف داخلی کشورمناسب دانست و گفت: باتوجه به افزایش تعرفه بایط، 20درصد باکاهش مسافر وپرواز مواجه شدیم وما به عنوان دولت ومتولی فرودگاه تمام اهتمام خود را درجهت کاهش هزینه های شرکت ها و کمک به استمرار پروازها معطوف داشته ایم.

وی تصریح کرد : باتوجه به افزایش هزینه ها نمی توان قیمت بلیت راکاهش داد لازم است فاکتورهای اقتصادی تثبیت شود.

مدیرکل فرودگاههای مازندران بابیان اینکه طرح توسعه وجامع فرودگاهی درنوشهر ورامسر هم درحال انجام است اظهارکرد سال گذشته 1200متر مربع فضای ترمینال فرودگاه نوشهر افزایش یافت.که امسال نیز 600متر مربع دیگر نیز به فضای آن اضافه شد.

این مسئول بااشاره به اینکه درفرودگاه رامسرنیزبحث توسعه ترمینال درحال برنامه ریزی می باشد  افزود: همانطور که در نوشهر تکمیل وتوسعه پروژه ایمنی مطرح است دررامسر نیز برنامه رفع موانع درابتدا وانتهای باند بصورت ملی پیگیری میشود. وی به انجام مطالعات طرح جامع فرودگاههای رامسر ونوشهر اشاره کرد و افزود: باتکمیل مطالعات فرودگاهها ی مذکور طرحهای توسعه ای آن فرودگاهها نیز باسرعت بیشتری انجام خواهد شد.

وی افزود : درحال حاضر تمام فرودگاههای کشور ضرر ده میباشند وهزینه های توسعه ونگهداری فرودگاهها به شدت افزایش یافته است که لازم است دولت درقوانین بودجه شرکت فرودگاهها وناوبری هوایی رادرانجام رسالت خود مورد حمایت جدی قرار دهد.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد