خبر خبر

ورود بار حجاج مازندراني به فرودگاه ساري
چک و بازرسي با حجاج مازندراني در فرودگاه ساري آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای مازندران : امروز سه شنبه 19/4/98 اولین بار حجاج بیت ا... الحرام مازندران جهت چک و بازرسی توسط پلیس فرودگاه ساری وارد این فرودگاه شد . مهندس وطن خواه مدیرکل فرودگاههای مازندران با اشاره به اینکه 22 تیرماه سالجاری اعزام زائرین خانه خدا از فرودگاه بین المللی ساری انجام می شود افزود : حدود چهارهزارو چهارصد نفر در قالب 30 کاروان و با انجام 17 سورتی پروازاز فرودگاه ساری عازم سرزمین وحی می شود . مدیرکل فرودگاههای استان افزود با بسیج کلیه نیروها و امکانات امسال نیز مانند سال گذشته آمادگی کامل را در جهت خدمت رسانی به زائرین عزیز مازندرانی را خواهیم داشت . وی با اشاره به اینکه از چک و بازرسی بار زائرین هم بازدید شد افزود :  در سالن مستقبلین تمام امکانات را در اختیار پلیس فرودگاه جهت چک بار زائرین بیت ا...الحرام قرار دادهایم تا بطور جدی و دقیق رسیدگی گردد.   
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد