خبر خبر

فرودگاه رامسر؛ به دنبال رفع موانع پروازي و افزايش ظرفيت خدمت‎رساني
مديرکل فرودگاه‎هاي مازندران با اشاره به وجود برخي موانع پروازي که موجب مي‎شود ظرفيت‎هاي اين فرودگاه به خوبي مورد استفاده قرار نگيريد گفت: به دنبال رفع موانع پروازي و افزايش ظرفيت خدمت‎رساني به مردم منطقه هسهتيم.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای مازندران : مهندس سعداله وطن خواه گفت: اکنون فرودگاه رامسر دارای دو باند است. باند قدیم آن 1500 متر طول دارد که فعلا برای نشست و برخاست هواپیماهایی همچون ATR مناسب است اما در کنار این یک باند بتنی جدید نیز با طول 2300 متر ساخته شده است که به دلیل وجود موانع پروازی در اطراف آن تنهای قابلیت استفاده ایمن از 1100 متر آن وجود دارد و در عمل نمیتوانیم از ظرفیت آن بهرهبرداری کنیم.

وی با اشاره به تشکیل جلساتی در ستاد شرکت فرودگاهها و همچنین در سطح استان مازندران در مورد رفع موانع پروازی فرودگاه رامسر گفت: طرح جامع در حال مطالعه است و فصل سوم آن به اتمام رسیده به پیمانکار سپرده شده است که تا چند ماه آینده ابلاغ و برای اجرا آماده میشود. در این طرح هم مسائل مربوط به رفع موانع دیده خواهد شد.

وطن خواه با بیان اینکه اکنون به طور میانگین روزانه دو پرواز به و از مقصد تهران در رامسر انجام می شود، گفت: این پروازها توسط ایران ایر و آسمان انجام می شود و درخواستهایی هم برای برقراری پروازهای بیشتر در این فرودگاه وجود دارد که به دلیل موانع پروازی و عدم امکان استفاده از تمام طول باند جدید، امکان نشست و برخاست هواپیماهای بزرگتر را نداریم.

وی با اشاره به اینکه مهمترین موضوع در فرودگاه ایمنی است و برای آن به طور بینالمللی دستورالعملهایی وجود دارد، گفت: باید همزمان هم به توسعه شهر و هم به رعایت ضوابط ایمنی در فرودگاه بیندیشیم تا بتوانیم از ظرفیتهای فرودگاه برای کمک به توسعه شهر بیشترین استفاده را بکنیم.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد