خبر خبر

بازديد مهندس صفايي و مهندس زحمتکشان از باند جديد فرودگاه رامسر
مهندس صفايي معاون عمليات فرودگاهي شرکت فرودگاهها و مهندس زحمتکشان مديرکل عمران و توسعه فرودگاهها از فرودگاه رامسر بازديد کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای مازندران : در ادامه سفر مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در خصوص فرآیند بهره برداری از باند جدید فرودگاه رامسر ، مهندس صفایی معاونت عملیات فرودگاهی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران ، مهندس زحمتکشان مدیرکل عمران و توسعه فرودگاهها به همراه مهندس وطن خواه مدیرکل فرودگاههای مازندران از پروژه سطوح پروازی فرودگاه رامسر بازدید و در خصوص شروع فرآیند مقاوم سازی برخی از سطوح اتصالی و نحوه اجرای پروژه روشنایی باند فرودگاه تصمیم گیری و دستور لازم صادر و مقرر گردید ظرف مدت تعیین شده نسبت به انتخاب پیمانکار و شروع عملیات اجرایی اقدام بعمل آید.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد