خبر خبر

ورود اولين گروه ازکاروان حجاج مازندراني به فرودگاه ساري
اولين کاروان حجاج مازندراني روز جمعه 25 مرداد ماه 98 واردفرودگاه بين المللي ساري شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای مازندران : با استقبال مردم و مسئولین فرودگاهی ، حج و زیارت استان و مسئولین استانی و شهرستانی ، نخستین گروه از حجاج مازندرانی روز جمعه 25 مرداد ماه 98 راس ساعت 11/30 دقیقه وارد فرودگاه بین المللی ساری شدند. مهندس وطن خواه مدیرکل فرودگاههای مازندران گفت : نخستین زائرین بیت الله الحرام کشور پس از به جای آوردن اعمال حج تمتع روز جمعه 25 مرداد ماه 98 وارد میهن اسلامی شدند. مدیرکل فرودگاههای استان با بیان اینکه تمهیدات لازم برای ورود حجاج مازندرانی اندیشیده شده است افزود : جلسات هماهنگی برای برقراری امنیت زائران و امنیت فرودگاهی و ارائه خدمات به مستقبلین انجام شده است . مهندس وطن خواه با اشاره به اینکه به دلیل تراکم بازگشت حجاج مازندرانی در فرودگاه ،از مردم خواست از مراجعه به فرودگاه برای استقبال زائران خودداری کنند گفت : حجاج مازندرانی با 17 سورتی پرواز در مدت 5 روز و در قالب 29 کاروان وارد فرودگاه بین المللی ساری خواهند شد.قابل ذکر است : هم استانی های عزیز می توانند از طریق شماره های 33723791و 33722512 هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و 33718503 و یا با شماره 199 فرودگاه بین المللی ساری اززمان بازگشت حجاج مازندرانی اطلاع پیدا کنند.  

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد