خبر خبر

فرودگاه بين المللي ساري در پي توسعه
فرودگاه ساري در پي تملک 16.5 هکتار اراضي و ابنيه براي توسعه گام مهمي برداشت .

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای مازندران : سعداله وطنخواه مدیرکل فرودگاههای استان گفت: در سال 98 يكي از مهمترين اقدامات ما به تملك در آوردن بخش ديگري از اراضي مورد نياز براي اجراي طرح توسعه فرودگاه ساري است كه در اين زمينه اقدامات لازم انجام شده و در حال پيگيري آن از طريق دادگستري هستيم.

وي با بيان اينكه تملك اراضي مورد نياز اين فرودگاه در دو فاز انجام ميشود، گفت: در فاز اول كه سال گذشته انجام شد، براي نصب سامانه كمك ناوبري ILS، 16 هكتار كه بيشتر آن اراضي است، با اعتبار 190 ميليارد ريال به تملك فرودگاه در آمد و امسال در فاز دوم، با توجه به اينكه بيشتر 16.5 هكتار مورد نظر، ساختمان و ابنيه هستند روند تملك با اعتباري در حدود 700 ميليارد ريال انجام خواهد شد.

وي در مورد ديگر پروژههاي برنامهريزي شده در فرودگاههاي اين استان گفت: با توجه به اينكه پيمانكار پروژه ديواركشي فرودگاه ساري مشخص شده است به اميد خدا از هفته آينده شاهد آغاز اجراي آن با اعتبار پيشبيني شده 110 ميليارد ريال خواهيم بود. همچنين پروژه زهكشي، فاضلاب و تصفيهخانه مركزي نيز از حدود 3 روز گذشته با اعتبار پيشبيني شده 220 ميليارد ريال آغاز شده است.

وي ادامه داد: پروژه موتورخانه و تاسيسات مركزي فرودگاه ساري نيز با توجه به اصلاحاتي كه از سوي ستاد شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران به مشاور آن ارجاع داده شده است پيشبيني ميكنيم كه با نهايي كردن اين اصلاحات، هفته آينده فراخوان مناقصه آن را منتشر كنيم.

مديركل فرودگاههاي استان مازندران همچنين خاطرنشان کرد: در آخرين جلسه شوراي اداري استان مازندران كه با حضور معاون پارلماني رئيس جمهور در استانداري مازندران برگزار شد، پس از اينكه به ارائه گزارشي از اقدامات انجام شده در فرودگاه ساري و ديگر فرودگاههاي استان و تخصيص 1500 ميليارد ريال براي تملك اراضي و اجراي پروژههاي زيرساختي و نصب سامانه كمك ناوبري پرداختيم، استاندار مازندران از مهندس امیرمکری رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاهها برای اين اقدامات و ميزان اعتبارات اختصاص داده شده تشكر و قدرداني كرد.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد