خبر خبر

پروژه توسعه اپرون فرودگاه بين المللي ساري مراحل نهايي خود را سپري مي کند.
پروژه توسعه اپرون فرودگاه بين المللي ساري مراحل نهايي خود را سپري مي کند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای مازندران : مهندس وطن خواه مدیرکل فرودگاههای استان گفت : پروژه توسعه اپرون که از سال گذشته آغاز شده است با انجام لایه بتنی تکمیل و قابل بهره برداری خواهد شد. وی افزود: با اجرای چهار پارت از 16 پارت اسلب های بتنی امید می رود در صورت مساعد بودن هوا و تامین شرایط مطلوب بتن ریزی، ظرف مدت یک ماه اینده عملیات ساختمانی اپرون به اتمام برسد و پس از انجام عملیات ، خط کشی قابل بهره برداری خواهد بود. پروژه توسعه اپرون فرودگاه بین المللی ساری با هدف افزایش دو استند استاندارد به استند های موجود با اعتبار اولیه 45 میلیارد ریال از اوایل سال گذشته آغاز و با اجرای لایه نهایی بتنی به بهره برداری می رسد. 
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد