خبر خبر

پروژه هاي مهم فرودگاه بين المللي ساري
همزمان چند پروژه هاي مهم در فرودگاه بين المللي ساري در حال اجرا مي باشد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای مازندران : مهندس وطن خواه مدیرکل فرودگاههای استان انجام همزمان چند پروژه های مهم در فرودگاه بین المللی ساری را اعلام نمود و افزود : این پروژه ها با پیشرفت بسیاری خوبی در حال اجرا می باشد و انشالله با حضور مدیران فرودگاهی و استانی به بهره برداری خواهد رسید. 

  1. پروژه احداث انبار مرکزی با پیشرفت 90 درصدی فرودگاه ساری
  2. پروژه دیوارکشی پیرامونی فرودگاه ساری با تایل بتونی
  3. پروژه زهکشی و فاضلاب و تصفیه خانه آب مرکزی فرودگاه ساری ( اجرای فنداسیون تصفیه خانه و حفاری کانال بمنظور لوله گذاری فاز عرضی )
  4. اجرای فنداسیون تصفیه خانه مرکزی در فرودگاه ساری
  5. اجرای بتن لاین های نهایی پروژه توسعه اپرون فرودگاه ساری
  6. پروژه احداث پست روشنایی و برق رسانی به سایت ILS  در فرودگاه ساری
  7. اجرای فنس حصار سایت لوکولایزر و اتاقک ترانس برق فرودگاه ساری
  8. دپوی لوله و حفاری کانال در راستای طرح زهکشی و فاضلاب فرودگاه ساری
  9. احداث جاده دسترسی به سایت لوکولایزر فرودگاه ساری  
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد