خبر خبر

مانور عمليات زمستاني فرودگاه بين المللي ساري
مانور عمليات زمستاني فرودگاه بين المللي ساري با حضور واحدهاي مرتبط برگزار گرديد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای مازندران : مانور عملیات زمستانی فرودگاه بین المللی ساری با حضور معاون عملیات هوانوردی فرودگاههای مازندران ، رئیس اداره مراقبت پرواز ، رئیس اداره ایمنی و آتش نشانی و مسئولان واحدهای مرتبط ، جهت آمادگی در بحران برف برگزار گردید. در این مانورواحدهای مرتبط  ،از نزدیک با امکانات موجود برف روبی در اداره ایمنی زمینی فرودگاه ساری بازدید کردند و عملیات برف روبی به صورت نمادین در باند فرودگاه ساری انجام شد. 
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد