خبر خبر

قدر داني استاندار مازندران از مديرکل فرودگاههاي استان
استاندار مازندران با اهداء لوح سپاس از مديرکل فرودگاههاي مازندران قدرداني کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای مازندران : مهندس حسین زادگان استاندار مازندران از مهندس وطن خواه مدیرکل فرودگاههای استان به جهت احتمام در انجام موفق عملیات پروازی و نقل و انتقال زائران بیت ا... الحرام استان مازندران و کسب رضایتمندی مردم و حجاج تقدیر کرد. استاندار مازندران درمتن پیام خود با اشاره به برنامه ریزی مطلوب و سهولت دسترسی مردم و زائران و ارائه خدمات نوین در مرحله بازگشت و انظباط حاکم در فرآیند رفت و برگشت حجاج ، رضایتمندی مردم و حاجیان را ازعملکرد اداره کل فرودگاههای استان مازندران دانسته است . درحج تمتع 98، حدود 4300 زائر مازندرانی در قالب 17 پرواز و حدود 30 کاروان با رشد  30درصدی نسبت به سال گذشته از فرودگاه بین المللی ساری به سرزمین وحی مشرف شدند . لازم به ذکر است : طی برنامه ریزی های بعمل  آمده ، سالن مستقبلین فرودگاه در زمان برگشت زائرین مازندرانی آماده پذیرایی از مستقبلین گردید و با اجرای برنامه های متنوع و مولودی خوانی از حجاج بیت ا...الحرام استقبال شد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد