خبر خبر

انجام پروازهاي گردشگري از مازندران
پروازهاي گردشگري از مازندران راه اندازي مي شود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای مازندران : مهندس وطن خواه مدیرکل فرودگاههای استان گفت : در گام اجرایی شدن این موضوع ، موافقت و تایید شرکت فرودگاهها ی کشور برای برقراری خطوط پروازی جدید به کشورهای حاشیه خلیج فارس و ترکیه اخذ شده است. وطن خواه افزود: طی سال های اخیر اقدامات مورد نیاز برای توسعه و ارتقای زیر ساخت در فرودگاههای استان انجام شد که از جمله آن نصب سیستم ها و تجهیزات کمک ناوبری و توسعه ترمینال هر سه فرودگاه بوده است. 
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد