خبر خبر

تقدير وزير راه و شهرسازي ازسرپرست عمليات حج تمتع 98 فرودگاههاي مازندران
مهندس اسلامي وزير راه و شهرسازي طي لوح سپاس از مهندس محمد علي کمالي معاونت عمليات فرودگاهي و سرپرست عمليات حج تمتع 98 فرودگاههاي مازندران قدرداني کرد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای مازندران : وزیر راه و شهرسازی طی لوح سپاس از مهندس محمد علی کمالی سرپرست عملیات حج تمتع 98 فرودگاههای استان ، به جهت اهتمام در اعزام و پذیرش حجاج بیت ا... الحرام تقدیر کرد.  
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد