خبر خبر

طرح توسعه و جاده دسترسي فرودگاه بين المللي ساري
معاون عمراني استانداري مازندران از طرح توسعه فرودگاه بين امللي ساري بازديد کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای مازندران : صبح سه شنبه 20/3/99 رازجویان معاون عمرانی استانداری مازندران به همراه مدیرکل راه و شهرسازی، مدیرکل فرودگاههای مازندران و فرماندارشهرستان میاندرود و پیمانکاران پروژه از طرح توسعه فرودگاه بین المللی ساری و جاده دسترسی بازدید کرند. در این بازدید پیمانکاران پروژه  ضمن ارائه گزارشی از روند عملیات اجرایی ، مسئولان را از آخرین وضعیت پروژه ها قرار دادند. رازجویان معاون عمرانی استانداری مازندران هم ضمن بازدید ، بر تسریع و تکمیل عملیات تاکید نمود . 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد