خبر خبر

مديرکل فرودگاههاي مازندران خبر داد
پروازهاي فرودگاههاي مازندران طي پنج ماه گذشته امسال از رشد 60 درصدي برخوردار بوده است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای مازندران : مهندس وطن خواه مدیرکل فرودگاههای استان افزود : در پنج ماه امسال منتهی به پایان مردادماه ، در مجموع در فرودگاههای استان ، تعداد 896/131 مسافر در قالب 2158 پرواز اعزام و پذیرش شده اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 60 درصدی را نشان می دهد. مدیرکل فرودگاههای استان به آمار پروازی فرودگاه شهدای ساری اشاره کرد و افزود : در مدت مذکور تعداد 113884 مسافر در قالب 1712 پرواز در این فرودگاه اعزام و پذیرش شده که از نظر پرواز 91 درصد و از نظر تعداد مسافر 81 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد نشان می دهد. وطن خواه به کاهش پروازها در فرودگاه شهدای نوشهر اشاره کرد و افزود : به جهت شرایط خاص کرونا بویژه درغرب استان ، آمار نشان از اقبال کمتر مردم به مسافرت هوایی در فرودگاههای نوشهر و رامسر داشته و در مجموع در فرودگاه شهدای نوشهر تعداد 6126 مسافر در قالب 2124 پرواز که رشد 5 درصدی در تعداد مسافر و منفی 10 درصدی در آماز پروازها را در پی داشته است . همچنین در این مدت در فرودگاه شهدای رامسر تعداد 11688 مسافر در قالب 322 پرواز اعزام و پذیرش شده که از نظر تعداد پرواز رشد یک درصدی و از نظر مسافر رشد منفی 14 درصدی را نشان می دهد. مدیرکل فرودگاههای استان اظهار امیدواری کرد ، با عبور از شرایط کرونا شاهد رشد مجدد پروازها در فرودگاههای استان بویژه در فرودگاههای نوشهر و رامسر باشیم.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد