خبر خبر

نصب و راه اندازي سامانه کمک ناوبري ILS فرودگاه شهداي ساري
نصب و راه اندازي سامانه کمک ناوبري ILS فرودگاه شهداي ساري انجام شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای مازندران : با تلاش و همت همکاران ستاد اداره کل ارتباطات و ناوبری هوایی و متخصصان الکترونیک هواپیمایی فرودگاه شهدای ساری ، فاز اول راه اندازی سامانه کمک ناوبری ILS  فرودگاه بین المللی شهدای ساری انجام شد. 
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد