خبر خبر

تقدير استاندار مازندران از مديرکل فرودگاههاي استان
با اهداي لوح تقدير از مديرکل فرودگاههاي مازندران قدرداني شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاههای مازندران : مهندس حسین زادگان استاندار مازندران با اهدای لوح تقدیر از مهندس وطن خواه مدیرکل فرودگاههای مازندران بجهت آزاد سازی موانع و تملک اراضی و مستحدثات پیرامونی فرودگاه بین المللی شهدای ساری و همچنین اجرای پروژه های مختلف توسعه ای از جمله حصار دیواربتنی و مهار آبهای سطحی و زهکشی و طرح فاضلاب و تصفیه خانه مرکزی و بلوار ورودی فرودگاه و نصب سامانه کمک ناوبری ILS  در راستای طرح توسعه فرودگاه شهدای ساری قدردانی نمود. 
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد