خبر خبر

درآستانه شروع عمليات پروازي اعزام حجاج بيت ا...الحرام
فرودگاه شهداي ساري شاهد اقدامات و تدابير تمهيدي لازم بمنظور آماده سازي ترمينال و فضاي تحويل و نگهداري بار حجاج ميباشد.

به گزارش زروابط عمومی اداره کل فرودگاههای مازندران : مهندس وطن خواه مدیرکل فرودگاههای مازندران افزود : با تشکیل جلسات هماهنگی اولیه و ارزیابی و تسهیلات فرودگاهی ، زمینه پذیرش و استقبال از زائران بیت ا... الحرام فراهم گردیده است. در این راستا ، آماده سازی فضاهای ترمینالی ، سامانه های کمک بازرسی و هماهنگی با ارگانهای ذیربط از جمله اقداماتی بوده که طی چند روزه اخیر در برنامه اجرایی قرار گرفته است. شایان ذکر است : در عملیات پروازی امسال ، تعداد 1520 زائر حریم ملکوتی وحی الهی ، درقالب 7 پرواز از تاریخ ششم تیرماه از طریق فرودگاه بین المللی شهدای ساری به سرزمین وحی اعزام خواهند شد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد