اخبار اخبار

۲۳ تير ۱۳۹۸
سرپرست عمليات حج شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران از روند عمليات حج فرودگاه ساري بازديد نمود.
۲۳ تير ۱۳۹۸
اولين گروه از زائرين مازندراني با بدرقه مسئولين عازم خانه خدا شدند.
۱۹ تير ۱۳۹۸
چک و بازرسي با حجاج مازندراني در فرودگاه ساري آغاز شد.
۱۸ تير ۱۳۹۸
طرح جامع فرودگاههاي مازندران در فرودگاههاي نوشهر و رامسر در حال انجام است.
۱۷ تير ۱۳۹۸
جلسه اعزام زائرين حج تمتع مازندران در سازمان حج و زيارت استان برگزار شد.
۱۲ تير ۱۳۹۸
امسال باافزايش 23درصدي تعداد زائران مازندراني حج تمتع 98حدود 4400نفر درقالب 30کاروان وباانجام 17سورتي پرواز ازفرودگاه بين المللي ساري به سرزمين وحي الهي مشرف خواهد شد.
۱۲ تير ۱۳۹۸
اولين جلسه حج تمتع 98 در فرودگاه ساري برگزار شد.