اخبار اخبار

۵ تير ۱۳۹۸
پروازهاي فرودگاه نوشهر در مسير تهران به 6 پرواز در هفته افزايش يافت .
۱ تير ۱۳۹۸
پرواز ساري - اصفهان از فرودگاه ساري داير شد.
۲۱ خرداد ۱۳۹۸
درراستاي بهره برداري سامانه کمک ناوبري ils (سيستم فرود دقيق هواپيما )درادامه عمليات آماده سازي سايت وسيويل ورک عمليات نصب آنتن هاي سيستم لوکولايزر آغاز گرديده است.
۴ خرداد ۱۳۹۸
امسال باافزايش 23درصدي تعداد زائران مازندراني حدود 4400نفر درقالب 30کاروان وباانجام 17سورتي پرواز ازفرودگاه بين المللي ساري به سرزمين وحي الهي مشرف خواهد شد.
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
از فعالان نماز ، قاريان قرآن و مداحان اهل بيت فرودگاههاي استان تجليل شد.
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
چاپ صفحه
مديرکل فرودگاه هاي مازندران با تاکيد بر ضرورت استفاده بيشتر فرودگاه ها از تخصص کارشناسان روابط عمومي ستاد گفت: روابط عمومي به موضوعات مرتبط با ايمني که با جان انسان ها درگير است به طور خاص توجه کند.
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
مراسم روز جهاني کار و کارگر در فرودگاه ساري برگزار گرديد.