اخبار اخبار

۲۵ تير ۱۳۹۸
بر اساس آمار اعلام شده از سوي سرپرست عمليات حج فرودگاههاي مازندران تا تاريخ 24 تيرماه 98 ، هشتمين پرواز از عمليات حج ، 1968 زائر خانه خدا از فرودگاه‎ ساري به سرزمين وحي اعزام شدند
۲۴ تير ۱۳۹۸
مديرکل فرودگاه‎هاي مازندران با اشاره به وجود برخي موانع پروازي که موجب مي‎شود ظرفيت‎هاي اين فرودگاه به خوبي مورد استفاده قرار نگيريد گفت: به دنبال رفع موانع پروازي و افزايش ظرفيت خدمت‎رساني به مردم منطقه هسهتيم.
۲۴ تير ۱۳۹۸
جلسه شوراي اقامه نماز فرودگاههاي مازندران برگزار شد.
۲۳ تير ۱۳۹۸
سرپرست عمليات حج شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران از روند عمليات حج فرودگاه ساري بازديد نمود.
۲۳ تير ۱۳۹۸
اولين گروه از زائرين مازندراني با بدرقه مسئولين عازم خانه خدا شدند.
۱۹ تير ۱۳۹۸
چک و بازرسي با حجاج مازندراني در فرودگاه ساري آغاز شد.
۱۸ تير ۱۳۹۸
طرح جامع فرودگاههاي مازندران در فرودگاههاي نوشهر و رامسر در حال انجام است.