اخبار اخبار

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
مهندس امير مکري مديرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران در سلسله سفرهاي برنامه اي خود روز چهارشنبه 98/2/4 به فرودگاه بين المللي ساري سفر کرد.
۲۷ فروردين ۱۳۹۸
مهندس وطن خواه مديرکل فرودگاههايي مازندران از فرودگاه نوشهر بازديد کرد .
۲۷ فروردين ۱۳۹۸
معاون هماهنگي برنامه و بودجه سازمان مديريت و برنامه ريزي استان از فرودگاه بين المللي ساري بازديد کرد.
۲۷ فروردين ۱۳۹۸
مديرکل فرودگاههاي مازندران از خبرنگار خبرگزاري ايرنا در غرب مازندران - نوشهر قدرداني کرد.
۱۷ فروردين ۱۳۹۸
در راستاي ايجاد تسهيلات سفرهاي نوروزي مردم پروازهاي تهران - ساري - تهران افزايش يافت.
۱۰ فروردين ۱۳۹۸
همزمان با آغاز تعطيلات و سفرهاي نوروزي فرودگاههاي استان مازندران تمهيدات لازم به منظور استقبال از مسافران نوروزي و خوشامدگويي به سال نو در قالب فضا آرايي ، زيبا سازي محاوط و بهسازي و زيبا سازي مبادي ترمينال ها در برنامه خود قرار داد.
۲۸ اسفند ۱۳۹۷
جهت رفاه حال مسافران نوروزي بهسازي مبادي ورودي و ديگر ريز پروژه هاي فرودگاه ساري به اتمام رسيد.