اخبار اخبار

۱۷ تير ۱۳۹۸
جلسه اعزام زائرين حج تمتع مازندران در سازمان حج و زيارت استان برگزار شد.
۱۲ تير ۱۳۹۸
امسال باافزايش 23درصدي تعداد زائران مازندراني حج تمتع 98حدود 4400نفر درقالب 30کاروان وباانجام 17سورتي پرواز ازفرودگاه بين المللي ساري به سرزمين وحي الهي مشرف خواهد شد.
۱۲ تير ۱۳۹۸
اولين جلسه حج تمتع 98 در فرودگاه ساري برگزار شد.
۵ تير ۱۳۹۸
پروازهاي فرودگاه نوشهر در مسير تهران به 6 پرواز در هفته افزايش يافت .
۱ تير ۱۳۹۸
پرواز ساري - اصفهان از فرودگاه ساري داير شد.
۲۱ خرداد ۱۳۹۸
درراستاي بهره برداري سامانه کمک ناوبري ils (سيستم فرود دقيق هواپيما )درادامه عمليات آماده سازي سايت وسيويل ورک عمليات نصب آنتن هاي سيستم لوکولايزر آغاز گرديده است.
۴ خرداد ۱۳۹۸
امسال باافزايش 23درصدي تعداد زائران مازندراني حدود 4400نفر درقالب 30کاروان وباانجام 17سورتي پرواز ازفرودگاه بين المللي ساري به سرزمين وحي الهي مشرف خواهد شد.