اخبار اخبار

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
از فعالان نماز ، قاريان قرآن و مداحان اهل بيت فرودگاههاي استان تجليل شد.
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
چاپ صفحه
مديرکل فرودگاه هاي مازندران با تاکيد بر ضرورت استفاده بيشتر فرودگاه ها از تخصص کارشناسان روابط عمومي ستاد گفت: روابط عمومي به موضوعات مرتبط با ايمني که با جان انسان ها درگير است به طور خاص توجه کند.
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
مراسم روز جهاني کار و کارگر در فرودگاه ساري برگزار گرديد.
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
مهندس امير مکري مديرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران در سلسله سفرهاي برنامه اي خود روز چهارشنبه 98/2/4 به فرودگاه بين المللي ساري سفر کرد.
۲۷ فروردين ۱۳۹۸
مهندس وطن خواه مديرکل فرودگاههايي مازندران از فرودگاه نوشهر بازديد کرد .
۲۷ فروردين ۱۳۹۸
معاون هماهنگي برنامه و بودجه سازمان مديريت و برنامه ريزي استان از فرودگاه بين المللي ساري بازديد کرد.
۲۷ فروردين ۱۳۹۸
مديرکل فرودگاههاي مازندران از خبرنگار خبرگزاري ايرنا در غرب مازندران - نوشهر قدرداني کرد.