اخبار اخبار

۷ بهمن ۱۳۹۷
پروازهاي فرودگاه رامسر در روزهاي دوشنبه و پنجشنبه در مسير تهران - رامسر - تهران و روزهاي يکشنبه و چهارشنبه در مسير نوشهر - مشهد - نوشهر مجدد برقرار شد .
۱۵ دی ۱۳۹۷
عمليات تسطيح و زيرسازي سايت کمک ناوبري LOC فرودگاه ساري بمنظور بهره برداري از سامانه ILS ز پيشرفت قابل ملاحظه اي برخوردار گرديده است .
۱۱ دی ۱۳۹۷
19 دوره آموزشي تخصصي و عمومي ويژه همکاران فرودگاههاي کشور در فرودگاههاي استان مازندران برگزار گرديد .
۱ دی ۱۳۹۷
آغاز عمليات توسعه ترمينال فرودگاه نوشهر و پيگيري جدي براي برطرف شدن موانع پروازي فرودگاه رامسر انجام شد .
۱۸ آذر ۱۳۹۷
سامانه گزارش نويسي الکترونيکي مراقبت پرواز فرودگاه ساري يعنوان دومين فرودگاه فعال و عملياتي شد .
۲۸ آبان ۱۳۹۷
مهندس قدمگاهي از سايت LLZ و GP فرودگاه ساري بازديد نمود.
۳۰ مهر ۱۳۹۷
جلسه شوراي امر به معروف و نهي از منکر فرودگاههاي مازندران برگزار گرديد .