اخبار اخبار

۲۸ مهر ۱۳۹۷
روز جهاني کنترلرهاي ترافيک هوايي با حضور مديرکل فرودگاههاي مازندران برگزار گرديد.
۲۴ مهر ۱۳۹۷
آئين معارفه عامل ذيحساب جديد فرودگاههاي مازندران با حضور مديرکل فرودگاههاي استان برگزار گرديد.
۱۷ مهر ۱۳۹۷
آئين افتتاح اولين خط پروازي بومي مازندران شرکت هواپيمايي وارش و بهره برداري از سالن مستقبلين ومشايعين فرودگاه ساري انجام شد .
۸ مهر ۱۳۹۷
مراسم تجليل از پرسنل ايمني و آتش نشاني فرودگاههي مازندران برگزار شد .
۱۷ شهريور ۱۳۹۷
فرمانده جديد حفاظت هواپيمايي فرودگاههاي مازندران معرفي شد .
۱۷ شهريور ۱۳۹۷
اولين گروه از حجاج مازندراني 17 شهريور وارد فرودگاه بين المللي ساري شدند .
۱۰ شهريور ۱۳۹۷
بازگشت حجاج مازندراني از هفدهم شهريور ماه آغاز مي شود .