اخبار اخبار

۱۰ بهمن ۱۳۹۷
طرح جامع فرودگاه بين المللي دشت ناز ساري پس از تاييد نهايي توسط رئيس هيئت مديره و مديرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران به مديرکل فرودگاههاي استان ابلاغ شد .
۸ بهمن ۱۳۹۷
کاهش قيمت بليت هواپيما منوط به تثبيت وضعيت اقتصادي است.
۷ بهمن ۱۳۹۷
پروازهاي عتبات فرودگاه بين المللي ساري ازسر گرفته شد.
۷ بهمن ۱۳۹۷
پروازهاي فرودگاه رامسر در روزهاي دوشنبه و پنجشنبه در مسير تهران - رامسر - تهران و روزهاي يکشنبه و چهارشنبه در مسير نوشهر - مشهد - نوشهر مجدد برقرار شد .
۱۵ دی ۱۳۹۷
عمليات تسطيح و زيرسازي سايت کمک ناوبري LOC فرودگاه ساري بمنظور بهره برداري از سامانه ILS ز پيشرفت قابل ملاحظه اي برخوردار گرديده است .
۱۱ دی ۱۳۹۷
19 دوره آموزشي تخصصي و عمومي ويژه همکاران فرودگاههاي کشور در فرودگاههاي استان مازندران برگزار گرديد .
۱ دی ۱۳۹۷
آغاز عمليات توسعه ترمينال فرودگاه نوشهر و پيگيري جدي براي برطرف شدن موانع پروازي فرودگاه رامسر انجام شد .