اخبار اخبار

۱۸ آذر ۱۳۹۷
سامانه گزارش نويسي الکترونيکي مراقبت پرواز فرودگاه ساري يعنوان دومين فرودگاه فعال و عملياتي شد .
۲۸ آبان ۱۳۹۷
مهندس قدمگاهي از سايت LLZ و GP فرودگاه ساري بازديد نمود.
۳۰ مهر ۱۳۹۷
جلسه شوراي امر به معروف و نهي از منکر فرودگاههاي مازندران برگزار گرديد .
۲۸ مهر ۱۳۹۷
روز جهاني کنترلرهاي ترافيک هوايي با حضور مديرکل فرودگاههاي مازندران برگزار گرديد.
۲۴ مهر ۱۳۹۷
آئين معارفه عامل ذيحساب جديد فرودگاههاي مازندران با حضور مديرکل فرودگاههاي استان برگزار گرديد.
۱۷ مهر ۱۳۹۷
آئين افتتاح اولين خط پروازي بومي مازندران شرکت هواپيمايي وارش و بهره برداري از سالن مستقبلين ومشايعين فرودگاه ساري انجام شد .
۸ مهر ۱۳۹۷
مراسم تجليل از پرسنل ايمني و آتش نشاني فرودگاههي مازندران برگزار شد .