اخبار اخبار

۱۷ شهريور ۱۳۹۷
فرمانده جديد حفاظت هواپيمايي فرودگاههاي مازندران معرفي شد .
۱۷ شهريور ۱۳۹۷
اولين گروه از حجاج مازندراني 17 شهريور وارد فرودگاه بين المللي ساري شدند .
۱۰ شهريور ۱۳۹۷
بازگشت حجاج مازندراني از هفدهم شهريور ماه آغاز مي شود .
۲۷ مرداد ۱۳۹۷
افزايش پروازها از فرودگاه نوشهر
۲۲ مرداد ۱۳۹۷
عمليات پروازي اعزام حجاج مازندراني به حج تمتع پايان يافت .
۱۷ مرداد ۱۳۹۷
آئين بدرقه اولين کاروان حجاج مازندراني با حضور قائم مقام مديرعامل در امور فرودگاهها به اتفاق سرپرست عمليات حج شرکت فرودگاههاي کشور و مشاور عالي استاندار و ديگر مقامات و مديران استاني انجام شد .
۱۵ مرداد ۱۳۹۷
مهندس اسفندياري قائم مقام مديرعامل در امور فرودگاهها شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران از فرودگاه ساري بازديد کرد .