اخبار اخبار

۹ تير ۱۳۹۷
اولين خط هوايي بومي استان مازندران در فرودگاه ساري رونمايي شد .
۷ خرداد ۱۳۹۷
پروازهاي فرودگاه رامسر از سر گرفته مي شود.
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
با فرا رسيدن ماه مبارک رمضان غبار روبي نماز خانه هاي فرودگاه ساري انجام شد.
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
مراسم روزجهاني مخابرات و فناوري اطلاعات هوانوردي و روابط عمومي در فرودگاه ساري برگزار شد.
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
بررسي روند توسعه فرودگاه رامسر انجام شد .
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
مراسم روز جهاني کار و کارگر در فرودگاه ساري برگزار شد.
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
عمليات اجرايي توسعه اپرون )پارکينگ هواپيما ) فرودگاه بين المللي ساري با تشکيل کميته واگذاري زمين رسما" آغاز گردد.