اخبار اخبار

۱۸ فروردين ۱۳۹۷
25979 مسافر و 290 پرواز از فرودگاههاي مازندران در ايام نوروز انجام شد .
۸ فروردين ۱۳۹۷
15229 مسافر و 146 پرواز از فرودگاههاي مازندران در ايام نوروز 97 انجام پذيرفت .
۷ فروردين ۱۳۹۷
تملک اراضي به مساحت 10 هکتار براي نصب سامانه ILS در فرودگاه ساري و تحويل اين سامانه و بهره برداري آن در آينده نزديک انجام خواهد شد.
۶ فروردين ۱۳۹۷
پرواز رامسر - اصفهان از فرودگاه رامسر انجام شد .
۲۷ اسفند ۱۳۹۶
مهندس سعداله وطن خواه مديرکل فرودگاههاي مازندران فرا رسيدن نوروز 97را به همکاران تبريک گفت .
۲۰ اسفند ۱۳۹۶
مراسم روز زن در فرودگاه ساري برگزار شد .
۱۲ اسفند ۱۳۹۶
جلسه خدمت رساني به مسافرين نوروزي با ايرلاينها در فرودگاه ساري برگزار گرديد .