اخبار اخبار

۶ اسفند ۱۳۹۶
به مناسبت پنجم اسفندماه مراسم روز مهندس در فرودگاه ساري برگزار شد .
۲ اسفند ۱۳۹۶
رئيس جديد اداره ايمني و آتش نشاني فرودگاههاي مازندران معرفي گرديد .
۲ اسفند ۱۳۹۶
باحضور آيت الله معلمي از خانواده هاي
معظم شهداي مدافع حرم تجليل شد .
۲۳ بهمن ۱۳۹۶
پرسنل فرودگاه ساري در راهپيمايي 22 بهمن 96شرکت نمودند .
۱۷ بهمن ۱۳۹۶
مديرکل فرودگاههاي استان به همراه پرسنل فرودگاه ساري با خانواده شهيد معافي ديدار کردند .
۱۲ بهمن ۱۳۹۶
مراسم 12 بهمن در فرودگاه ساري برگزار گرديد .
۹ بهمن ۱۳۹۶
فرودگاههاي مازندران آماده پذيرش پروازها مي باشد.