اخبار اخبار

۲۷ دی ۱۳۹۶
سرپرست اداره مراقبت پرواز فرودگاههاي استان مازندران معرفي شد .
۱۳ دی ۱۳۹۶
مسير پروازي روزانه ساري - تهران - ساري توسط شرکت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران ( هما ) انجام مي شود .
۵ آذر ۱۳۹۶
حضور کارکنان اداره کل فرودگاههاي مازندران در گلزار شهداء
۱ آذر ۱۳۹۶
روند اعزام وپذیرش مسافر ،جابجایی مسافر وتعداد پروازهای فرودگاههای مازندران درهفت ماه اول سال 96 ازرشد چشم گیری برخوردار بوده است.
۸ آبان ۱۳۹۶
سيستم کمک ناوبري فرود دقيق ( ILS) فرودگاه ساري به دستور دکتر مه آبادي مدير عامل فرودگاههاي کشور تحويل فرودگاه ساري شد .
۶ آبان ۱۳۹۶
مانور پدافند غيرعامل در پست نيروگاه برق فرودگاه ساري انجام شد .
۳۰ مهر ۱۳۹۶
تجليل ار کنترلرهاي فرودگاههاي مازندران برگزار گرديد .