اخبار اخبار

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
بررسي روند توسعه فرودگاه رامسر انجام شد .
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
مراسم روز جهاني کار و کارگر در فرودگاه ساري برگزار شد.
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
عمليات اجرايي توسعه اپرون )پارکينگ هواپيما ) فرودگاه بين المللي ساري با تشکيل کميته واگذاري زمين رسما" آغاز گردد.
۱۸ فروردين ۱۳۹۷
25979 مسافر و 290 پرواز از فرودگاههاي مازندران در ايام نوروز انجام شد .
۸ فروردين ۱۳۹۷
15229 مسافر و 146 پرواز از فرودگاههاي مازندران در ايام نوروز 97 انجام پذيرفت .
۷ فروردين ۱۳۹۷
تملک اراضي به مساحت 10 هکتار براي نصب سامانه ILS در فرودگاه ساري و تحويل اين سامانه و بهره برداري آن در آينده نزديک انجام خواهد شد.
۶ فروردين ۱۳۹۷
پرواز رامسر - اصفهان از فرودگاه رامسر انجام شد .