اخبار اخبار

۱۷ فروردين ۱۳۹۹
همکاران ارجمند ، پيشکسوتان گرانمايه و خانواده هاي گرامي مجموعه اداره کل فرودگاههاي استان مازندران
۱۶ فروردين ۱۳۹۹
کرونا 3 مسير پروازي از تهران- فارس و اصفهان به مازندران را تا پايان فروردين ماه امسال لغو کرد.
۹ فروردين ۱۳۹۹
لغو پروازهاي فرودگاههاي رامسر و نوشهر
۲۷ اسفند ۱۳۹۸
ششمين و آخرين جلسه شوراي اداري فرودگاههاي استان مازندران در سال 98 برگزار گرديد.
۲۴ اسفند ۱۳۹۸
آمار پروازهاي فرودگاه بين المللي ساري در بهمن ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشد 12 درصدي برخوردار بوده است.
۱۹ اسفند ۱۳۹۸
فرودگاههاي مازندران به خودروهاي جديد مارشالري و پيش رو فرماندهي مجهز گرديد.