اخبار اخبار

۲۹ آبان ۱۳۹۸
مهندس رازجويان معاون عمراني استانداري مازندران از فرودگاه بين المللي ساري بازديد کرد .
۲۷ آبان ۱۳۹۸
مانور عمليات زمستاني فرودگاه بين المللي ساري با حضور واحدهاي مرتبط برگزار گرديد.
۲۷ آبان ۱۳۹۸
جلسه بررسي عمليات زمستاني فرودگاه بين المللي ساري برگزار گرديد.
۲۵ آبان ۱۳۹۸
آمار پروازهاي مهرماه سالجاري فرودگاه بين المللي ساري نسبت به مهرماه سال قبل از رشد 32 درصدي برخوردار بوده است.
۲۵ آبان ۱۳۹۸
همزمان چند پروژه هاي مهم در فرودگاه بين المللي ساري در حال اجرا مي باشد.
۲۱ آبان ۱۳۹۸
همکاران محترم اداره ارتباطات و ناوبري اداره کل فرودگاههاي استان مازندران
۱۹ آبان ۱۳۹۸
مديرکل فرودگاه هاي مازندران از اجراي عمليات تعريض تاکسي وي و محل دوربرگردان هواپيما و سيويل ورک فرودگاه رامسر در راستاي بهره برداري از باند جديد فرودگاه تا اواخر آذر ماه خبر داد.